top of page
YES!Delft gebouw

Team

Visie

Duurzame warmte voor iedereen, en dan bedoelen we ook echt iedereen.

 

De huidige duurzame oplossingen zijn niet geschikt voor elke woning en hebben nadelen als geluidsoverlast of een hoge investering. Het resultaat is dat grootschalige acceptatie van duurzame verwarming achterblijft. Wij dragen bij aan de warmtetransitie door producten te ontwikkelen die de  barrières voor verduurzaming wegnemen.

 

Onze visie is een volledig CO2 neutrale warmtevoorziening.

DeWarmte team meeting
DeWarmte oprichters

Missie

De beste duurzame warmte producten maken.

Bij een transitie hoort verbetering en er valt nogal wat te verbeteren in de verwarmingstechniek. Een gasketel stoot in een gemiddeld huishouden 2.7 ton CO2 uit per jaar. Daarnaast worden de kosten van gas steeds hoger en veroorzaakt de gaswinning de aardbevingen in Groningen. Door de terugdringing van gas uit Groningen worden we steeds afhankelijker van het buitenland voor het warm houden van onze woningen.

Door producten te ontwikkelen zonder de nadelen  en mét behoud van de voordelen kunnen we de warmtetransitie versnellen. Met innovatieve producten en een enthousiast team gaan wij dit realiseren.

Onze missie is het versnellen van de warmtetransitie.

Alleen door transparant te zijn is goede feedback mogelijk. Wij handelen eerlijk, open en transparant. Feedback is altijd welkom.

Transparant

Wij staan open voor nieuwe zienswijzen, ideeën en meningen. We houden vast aan het einddoel maar zijn bereid om onderweg van richting te veranderen. 

Ruimdenkend

Uiteraard leveren we thermische energie, maar ook als personen zijn we energiek. Wij onderschrijven het belang van onderbouwde keuzes maar zullen, na een korte analyse, snel overgaan tot actie.

Energiek

Kernwaarden

WoonFriesland
eit Climate-KIC
Rabobank
ASN Bank wereldprijs 2020 winnaar
Yes!Delft
The green village
TU Delft

DeWarmte wordt gesteund door

DeWarmte team oprichters

Wil je bij ons werken?

bottom of page